Futó Gyula

编辑:厘定网互动百科 时间:2020-04-01 12:04:32
编辑 锁定
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
Futó Gyula,匈牙利籍运动员。
外文名
Futó Gyula
国    籍
匈牙利
出生日期
1908年12月29日

目录

Futó Gyula职业生涯

编辑
时间
  
球队
  
1932 - 1934匈牙利
[1] 
参考资料