Iranéta Roberto Luis

编辑:厘定网互动百科 时间:2020-04-01 10:33:01
编辑 锁定
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
Iranéta Roberto Luis,阿根廷籍运动员。
外文名
Iranéta Roberto Luis
国    籍
阿根廷
出生日期
1915年3月21日

目录

Iranéta Roberto Luis职业生涯

编辑
时间
  
球队
  
1932 - 1934阿根廷共和国
[1] 
参考资料